COVID Updates

Alamin ang mga kasalukuyang impormasyon ukol sa COVID-19 Vaccine para sa inyong mga anak na edad 5-11 taong gulang.
Narito ang mga nilalaman para sa inyong kaalaman:

☑️COVID-19 Vaccine: Ligtas at Epektibo sa mga Chikiting
☑️Mga madalas na itanong: Mga dapat malaman ukol sa COVID-19 Vaccine
☑️ Mga gabay bago bakunahan ang inyong mga anak

Piliin ang proteksyon ng ating mga bakuna, dahil ito ang tiyak nating daan tungo sa mas maliwanag at mas malusog na kinabukasan.
#HAPIsabela

In Action: Isabela City Anti-COVID19 Task Force

Magazine-Style-V2-as-of-November