Alumbra 2022
December 5, 2022
Orientation on Client Satisfaction Survey (CSS) and Learning and Development Plan (LDP)
December 12, 2022
Kasalukuyan nasa 16,417 Noche Buena Packs ang naipamigay ng Pamahalaang Lungsod ng Isabela, sa lahat ng mga kabahayan ng pamilyang Kristyano upang masayang salubungin ang Araw ng Pasko.
Ang bawat bahay ay makakatanggap ng isang Noche Buena Package na naglalaman ng mga sumusunod:
2 packs of elbow macaroni
2 cans of corned beef
1 box of cheese
1 pack of all purpose cream
1 pack spaghetti pasta
1 packs spaghetti sauce
1 bottle of mayonnaise
1 can of fruit cocktail