𝗕𝗔𝗦𝗔𝗛𝗜𝗡 𝗔𝗧 𝗨𝗡𝗔𝗪𝗔𝗜𝗡
𝗜𝗦𝗟𝗔𝗠𝗜𝗖 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗡𝗖𝗘
November 15, 2021
Management Committee
November 17, 2021

Mga impormasyon mula sa Department of Health tungkol sa SARS-COV2 Delta Variant. Muling paalala: Hindi pa tapos ang pandemya. Nariyan pa rin ang banta ng COVID-19. Sa ating pagtutulungan, kayang-kaya nating gawing malaya sa sakit at pahirap ang Lungsod ng Isabela.